Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

1. Trávník  - potěšení Vašeho života
Souvislé travnaté plochy navozující neopakovatelný estetický požitek doprovázejí lidstvo už od dávných věků. Některé prameny uvádějí, že trávníky byly nezbytnou součástí paláců vládců Číny z dynastie Han, a to již 2000 let př.n.l.. ... více
2. Výběr vhodné travní směsi
Před založením zcela nového trávníku je nejdůležitější odpovědět si na tyto základní otázky: 1.    jaký trávník chceme a co od něj očekáváme 2.    jakou má plnit funkci  3.    jak jsme schopni o něj pečovat. ... více
3. Zakládání trávníků
Příprava plochy Všeobecně se dá říct, že trávníky nemají vyhraněné nároky na půdní podmínky. ... více
4. Ošetřování trávníků
Sekání trávníku První sekání po výsevu provádíme přibližně při výšce 10 cm na výšku strniště zhruba 5 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo  k poškození nově vytvořeného kořenového systému. ... více
5. Regenerace trávníku po zimě krok za krokem:
1/ Kontrola stavu trávníku po zimě - prohlédněte, zda nedošlo k:   Poškození plísní sněžnou Prohrabání trávníku poškozeného plísni sněžnou, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o. ... více
6. Péče o trávník v letních měsících
V létě trávník nejvíce trpí nedostatkem vláhy a vysokými teplotami přes den. Abychom nemuseli na konci léta trávník pracně renovovat, musíme dodržovat.... ... více
Práce prováděné při zakládání trávníku na jaře a na podzim se nijak zvlášť neliší   Vlastní založení trávníku - Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy. Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné sekání trávníku na požadovanou výšku, dále zhoršují jeho funkčnost a estetický vzhled. ... více
Začátkem října je potřeba připravit trávník na zimu. Pokud jej dobře nepřipravíme, bude na jaře plný plísně a jeho celková regenerace po chladných měsících potrvá déle. ... více
9. Choroby v trávníku:
Plíseň sněžná (Sněžná světlorůžová plísňovitost trav). Původci -  Microdochium nivale, ostatní druhy rodu Fusarium: F. crookwelence, F. graminearum, F. culmorum a F. acuminatum. ... více
10. Jak správně sekat trávník
Správné sečení trávníku je důležitá součást  péče o trávník. Špatně prováděným sečením může dojít i k poškození trávníku a nenávratným změnám v jeho vzhledu. ... více
11. Živočišní škůdci v trávníku
Larvy hmyzu Nejvíce na trávnících škodí larvy tiplic, muchnic, dále drátovci - larvy kovaříků, osenice polní a listokazi. Škody však málokdy přesahují únosnou mez. ... více
12. Rozšířené plevele v trávníku a systémový přístup k jejich hubení
Plevele dělíme do dvou základních kategorií: jednoděložné plevele dvouděložné plevele ... více
13. Ochrana proti plevelům
1/  Likvidace plevelů před setím Základním a nejvíce efektivním opatřením proti zaplevelení trávníků, je odstranění vytrvalých plevelů (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha apod.) před založením trávníku. Tyto vytrvalé plevele se z  trávníku  odstraňují jen obtížně a mnohdy je nelze zničit vůbec. ... více
14. Ježatka kuří noha – rozšířený a nebezpečný plevel
O co jde? Jde o půdní plevel, který má vyšší nároky na teplo a světlo. V  trávníku působí svým vzhledem jako velmi rušivý element. Ovlivňuje však nejen vzhled, ale i kvalitu trávníku. Zásoba semen v půdě může být velmi vysoká. Semena si udržují klíčivost 2-6 let. Díky oteplování se její škodlivost v posledních letech zhoršila a u letních výsevů trávníků je velmi vysoká. ... více
Co je to pýr? Pýr plazivý je  vytrvalá středně vysoká až vzrůstná travina, která se šíří podzemními oddenky nebo obilkami. Kvete od června do srpna. Z jednoho stébla vypadne až 100 obilek, které klíčí při teplotě 20 až 30 °C i z hloubky 1 cm.  Vložit - obr. 3 + text pod obrázkem - Pýr plazivý, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ... více
V trávnících se nejčastěji vyskytují: Brachythecium rutabulatum, Ceratodon purpurea, Climacium tentrides, Minium cuspidatum, Rhytidiadelphus squarrosus a další.  (CAGAŠ et al. 2002). Mechy jsou pro trávník vážným konkurentem, který za určitých podmínek působí ústup trav a znehodnocení trávníku. ... více
17. Ostatní faktory mající vliv na kvalitu trávníků
Vliv stanoviště Zakládáme-li trávník, je vždy dobré zamyslet se nad podmínkami stanoviště, kde trávník poroste. Na základě jeho charakteristiky volíme správný druh směsi. Vliv na růst trávníku má: ... více
18. SAMBA – travní semeno ve vyživujícím obalu
Obalovaná travní směs sestává ze semene trav a obalu kolem něj. Tento obal je tvořen kombinací  komponentů čistě biologického a minerálního původu (viz obrázek). Obal chrání semínko před nepříznivými vnějšími vlivy a je v zásadě zachován tak dlouho, dokud se povrchový trávník neusadí. Je zcela nezávadný pro lidi, zvířata i životní prostředí. ... více
Ačkoliv jsou travnaté plochy všude kolem nás, málokdo ví, jak se vyrábí travní směs, kterou si můžete zakoupit v obchodech. Že to není věc jednoduchá, vám ukážeme v následujícím článku. ... více
20. Včelařský koutek
Současný trend lidského života a jeho návratu k přírodě, podpora rostlinné a živočišné diverzity a zvyšující se zájem o květnaté směsi vhodné pro opylovače nás přiměly k vytvoření této sekce. ... více