Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

Květnaté směsi

- DIVOKÉ KVĚTY 275 g

 • Divoké květiny obsahují více než 20 různých druhů květin, které promění Vaši zahradu v malý ráj divočiny. Květy lákají množství hmyzu. Rostliny kvetou dle druhu v různou dobu, proto je vždy na co koukat. 

  Optimální doba setí: duben - říjen

  Doba klíčení: 2-3 týdny

  Kvetení: červen - říjen

  Výška rostlin: co cca 80 cm

  Vegetační období: roční a vytvalé

  Výsevná plocha: 25 m2

  Složení směsi: 15 % osivo, 85 % výsevní pomůcka (na bázi kokosových skořápek)

divoké květy 

Divoké květy přinesou do zahrady kus barevné divočiny. Všestranná směs je vhodná pro všechna místa a daří se jí zejména na slunných a ne příliš vlhkých stanovištích. Květiny přitahují užitečný hmyz a slouží jim jako pestrý zdroj potravy. Vzhledem k rozmanitosti obsažených druhů kvetou květy od začátku léta do pozdního podzimu. Směs obsahuje jak jednoleté tak trvalé květiny. Pokud se jednoleté rostliny nechají vysemenit, tak za normálních okolností rostou na daném stanovišti i v dalších letech. Pokud se navzdory tomu biologická rozmanitost sníží, může být znovu zvýšena opětovným vysazením divokých květů.

Směs obsahuje více než 20 různých druhů květin.

Složeni: 

15 % květiny a bylinky:

mrkev obecná, chrpa modrá, levandule lékařská, vratič obecný, hvozdík kartouzek, chrastavec rolní, silenka nadmutá, řebříček obecný, koukol polní, kopr vonný, kerblík lesní, brutnák lékařský, kmín kořenný, měsíček lékařský, chrpa čekánek, chejr vonný, ostrožka stračka, koriandr setý, krásenka zpeřená, hadinec obecný, sluncovka kalifornská, fenykl obecný, tařicovka přímořská, hledík větší.

85 % kokosový granulát

Aby bylo možné rovnoměrné setí kvetoucí směsi, je osivo smícháno s kokosovým granulátem. Bez této výsevní pomůcky je velmi obtížné zajistit rovnoměrné setí několika gramů na m2. Pro tento produkt je to asi 11 g/m2.

 

- KVĚTNATÁ LOUKA 275 g

Květnaté louky vytváří druhově bohaté životní prostředí pro hmyz, ptáky a malé savce. Květnatá louka obsahuje různé druhy trav  a lučních květin.

Květy nabízejí dostatek potravy, a proto jsou hmyzem s oblibou navštěvovány. Nektar a pyl láká rozmanitý hmyz jako jsou čmeláci, včely nebo motýli. Zpěvní ptáci jako např. červenka obecná zde naleznou úkryt i nabídku semen a hmyzu jako zdroj výživy. Ale také drobní savci zde nalézají životní prostor a potravu.

Směs díky svému složení vytváří ve srovnání s klasickou luční směsí kvetoucí louku jako z obrázkové knížky.

Výsevné množství 40 m2

Doporučený termín výsevu: duben-říjen (s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám)

Doba kvetení: červen-říjen

Výška rostlin: do 60 cm

- OÁZA PRO ZPĚVNÉ PTACTVO 275 g

Výsevem oázy pro zpěvné ptactvo vytvoříte stanoviště a potravinovou základnu pro mnoho zpěvných ptáků a dalších zvířat. Rostliny nabízí ptákům posezení, úkryt a jejich semena jim slouží jako potrava. Doporučuje se rostliny ponechat na stanovišti až do jara, protože ptáci najdou něco k jídlu i v zimě. Směs obsahuje více než 20 různých druhů kvetoucích rostlin, které rovněž hojně navštěvuje hmyz.

Optimální doba setí: duben - červen

Doba klíčení: 2-3 týdny

Kvetení: červenec - říjen

Výška rostlin: do cca 100 cm

Vegetační období: roční a vytrvalé

Výsevná plocha: 25 m2

Složení směsi: 15 % osivo, 85 % výsevní pomůcka (na bázi kokosových skořápek)

Výrobce: Feldsaaten Freudenberger GmbH Co. KG, Krefeld, Německo

Prodejce: Rožnovská travní semena, s.r.o., Meziříčská 100, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm