Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

Kvetoucí louka z ROŽNOVA

Ideální prostředí pro včely, čmeláky, motýly a ostatní hmyz

  • Vhodná pro výsevy a dosevy přírodních luk, ale také v okolí chalup, rodinných domků, krajinných parků,…
  • Travní směs je složena z druhů a odrůd trav využívaných na Valašsku již dlouhá léta. Součástí směsi jsou také jeteloviny, svazenka a pohanka, které vytváří plnohodnotnou pastvu pro včely, čmeláky, motýly a ostatní hmyz.
  • Směs je dokonale přizpůsobena klimatickým podmínkám České a Slovenské republiky. Je vhodná do všech půdních podmínek a je velmi odolná proti vymrzání i chorobám.
  • Sečení 1-2x ročně, nevyžaduje pravidelné hnojení.
  • 70% trav, 25% jetelovin, 5% ostatní
  • Doporučený výsev – 0,5kg/100m2 
  • Ideální termín setí – 15.3.-31.5.
 
Naleznete v našem e-shopu - http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/kvetouci-louka-z-roznova-divoke-kvety/kvetouci-louka-z-roznova-500-g/191/
  

Zakládání a údržba:

Před zásevem provedeme odstranění původního porostu, a to hlavně vytrvalých plevelů ( pýr plazivý, šťovík, kopřiva dvoudomá,...).

Následně nakypříme půdu nejlépe do hloubky 3-5 cm a srovnáme pozemek.

Před výsevem nehnojíme!

Zásev směsi provedeme do hloubky 1-1,5 cm. Potřebné množství osiva na danou plochu si před výsevem rozdělíme na 2 poloviny a vyséváme každou zvlášť, nejlépe dvěma směry (do kříže).

Po zásevu plochu utužíme, ideálně válcováním.

Porost sečeme 1-2x ročně na výšku sečení 4-5cm nad povrchem půdy. První sečení provádíme nejdříve 3 měsíce po založení porostu. Následně každoročně koncem července. Posečenou hmotu doporučujeme usušit na seno. Díky sušení dojde k vysemenění jednotlivých druhů v porostu, a tím k přirozené obnově. Seno z porostu po usušení odstraníme. 

Kvetoucí louka z rožnova

 

Ideální spojení – Kvetoucí louka z Rožnova + DIVOKÉ KVĚTY

Pro rozšíření lučního společenství o více druhů bylin a květin doporučujeme přidat do travní směsi Valašská kvetoucí louka směs DIVOKÉ KVĚTY. Jedná se o směs jednoletých, dvouletých a vytrvalých polních a lučních květin. Jako pomůcka pro vysévání je v balení obsažen kokosový granulát, který zjednoduší samotné vysetí květin a zároveň poslouží jako výživový substrát.

Spojením obou směsí se vyvine v průběhu roku vytrvalá kvetoucí louka s bohatou flórou

 

Zakládání a údržba:

1/ odstranění vytrvalých plevelů

2/ nakypření půdy do hloubky 2cm, srovnání pozemku

3/ provedeme zásev do hloubky cca 1,5 cm

4/ utužení plochy, ideálně válcováním

5/ sečení porostu (první sečení nejlépe začátkem července)