Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

Zátěžové trávníky mají vytvářet optimální podmínky pro sportování. Provozování většiny sportů travní porost poškozuje. Je proto důležité, aby zátěžové trávníky byly odolné vůči sešlapávání, a aby také rychle regenerovaly po poškození. Ošetřování takto namáhaných trávníků má především podpořit vitalitu travního porostu a jeho regenerační schopnost. ... více
Hlavní zásady při zakládání nebo obnově lučních a pastevních porostů Výběr travní směsi Při výběru druhu travní směsi je nutné se řídit následujícími zásadami: ... více
Sledujeme problémy současného zemědělství, pokles stavů krav a mladého dobytka a konkurenci států z EU. Abychom snížili zemědělským podnikům a soukromým zemědělcům náklady na výrobu a ušetřili jejich finanční prostředky, nabízíme způsob, jak co nejúsporněji vylepšit stávající již prořídlé luční a pastevní porosty. ... více
Před zakládáním trávníku Před založením zcela nového trávníku je nejdůležitější si uvědomit, jaký trávník chceme, co od něj očekáváme, jakou má plnit funkci a jak jsme schopni o něj pečovat. Na základě těchto informací je možné začít vybírat travní směs. ... více
Blíží se jaro a s ním i potřeba regenerace trávníku po zimě. Trávníky následkem sněhové pokrývky a mrazu často trápí plísně, prázdná místa, řídkost porostu.... ... více
Zima je pro trávník stresovým obdobím. Působí na něj mnoho negativních faktorů jako jsou výkyvy teplot, sněhová pokrývka, mrazy, plísně.... Proto je na jaře důležité věnovat trávníku zvýšenou pozornost. Problémů, které mohou po zimě nastat je mnoho. Nejčastěji se setkáte s těmito: ... více
Založení trávníku ovlivňují: aktuální klimatické podmínky půdní podmínky výběr vhodné travní směsi dodržení správné technologie založení trávníku (příprava plochy, setí, ošetřování po výsevu - závlaha, sekání, hnojení, ....) Při ideálních klimatických i půdních podmínkách a dodržení správné technologie zásevu bude Váš trávník růst takto (zásev proveden hřištní směsí professional): 1.  Připravená zemina 21.6.2011 2.  Zásev 21.6.2011 3. Zasypání porostu hlínou 21.6.2011 4.  První nitkovitá stébla 1.7.2011 5. Po  7 dnech 8.7.2011 6.  Po dalších 7 dnech 15.7.2011 V případě např. nedostatku vláhy, nízkých teplot, horších půdních podmínek,..... musíte počítat s  delší dobou vzcházení a růstu trávníku.   ... více
1. Trávník  - potěšení Vašeho života
Souvislé travnaté plochy navozující neopakovatelný estetický požitek doprovázejí lidstvo už od dávných věků. Některé prameny uvádějí, že trávníky byly nezbytnou součástí paláců vládců Číny z dynastie Han, a to již 2000 let př.n.l.. ... více
2. Výběr vhodné travní směsi
Před založením zcela nového trávníku je nejdůležitější odpovědět si na tyto základní otázky: 1.    jaký trávník chceme a co od něj očekáváme 2.    jakou má plnit funkci  3.    jak jsme schopni o něj pečovat. ... více
3. Zakládání trávníků
Příprava plochy Všeobecně se dá říct, že trávníky nemají vyhraněné nároky na půdní podmínky. ... více
4. Ošetřování trávníků
Sekání trávníku První sekání po výsevu provádíme přibližně při výšce 10 cm na výšku strniště zhruba 5 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo  k poškození nově vytvořeného kořenového systému. ... více
5. Regenerace trávníku po zimě krok za krokem:
1/ Kontrola stavu trávníku po zimě - prohlédněte, zda nedošlo k:   Poškození plísní sněžnou Prohrabání trávníku poškozeného plísni sněžnou, fotoarchiv Rožnovská travní semena, s.r.o. ... více
6. Péče o trávník v letních měsících
V létě trávník nejvíce trpí nedostatkem vláhy a vysokými teplotami přes den. Abychom nemuseli na konci léta trávník pracně renovovat, musíme dodržovat.... ... více
Práce prováděné při zakládání trávníku na jaře a na podzim se nijak zvlášť neliší   Vlastní založení trávníku - Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy. Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné sekání trávníku na požadovanou výšku, dále zhoršují jeho funkčnost a estetický vzhled. ... více
Začátkem října je potřeba připravit trávník na zimu. Pokud jej dobře nepřipravíme, bude na jaře plný plísně a jeho celková regenerace po chladných měsících potrvá déle. ... více
9. Choroby v trávníku:
Plíseň sněžná (Sněžná světlorůžová plísňovitost trav). Původci -  Microdochium nivale, ostatní druhy rodu Fusarium: F. crookwelence, F. graminearum, F. culmorum a F. acuminatum. ... více
10. Jak správně sekat trávník
Správné sečení trávníku je důležitá součást  péče o trávník. Špatně prováděným sečením může dojít i k poškození trávníku a nenávratným změnám v jeho vzhledu. ... více
11. Živočišní škůdci v trávníku
Larvy hmyzu Nejvíce na trávnících škodí larvy tiplic, muchnic, dále drátovci - larvy kovaříků, osenice polní a listokazi. Škody však málokdy přesahují únosnou mez. ... více
12. Rozšířené plevele v trávníku a systémový přístup k jejich hubení
Plevele dělíme do dvou základních kategorií: jednoděložné plevele dvouděložné plevele ... více
13. Ochrana proti plevelům
1/  Likvidace plevelů před setím Základním a nejvíce efektivním opatřením proti zaplevelení trávníků, je odstranění vytrvalých plevelů (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha apod.) před založením trávníku. Tyto vytrvalé plevele se z  trávníku  odstraňují jen obtížně a mnohdy je nelze zničit vůbec. ... více
14. Ježatka kuří noha – rozšířený a nebezpečný plevel
O co jde? Jde o půdní plevel, který má vyšší nároky na teplo a světlo. V  trávníku působí svým vzhledem jako velmi rušivý element. Ovlivňuje však nejen vzhled, ale i kvalitu trávníku. Zásoba semen v půdě může být velmi vysoká. Semena si udržují klíčivost 2-6 let. Díky oteplování se její škodlivost v posledních letech zhoršila a u letních výsevů trávníků je velmi vysoká. ... více
Co je to pýr? Pýr plazivý je  vytrvalá středně vysoká až vzrůstná travina, která se šíří podzemními oddenky nebo obilkami. Kvete od června do srpna. Z jednoho stébla vypadne až 100 obilek, které klíčí při teplotě 20 až 30 °C i z hloubky 1 cm.  Vložit - obr. 3 + text pod obrázkem - Pýr plazivý, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen ... více
V trávnících se nejčastěji vyskytují: Brachythecium rutabulatum, Ceratodon purpurea, Climacium tentrides, Minium cuspidatum, Rhytidiadelphus squarrosus a další.  (CAGAŠ et al. 2002). Mechy jsou pro trávník vážným konkurentem, který za určitých podmínek působí ústup trav a znehodnocení trávníku. ... více
17. Ostatní faktory mající vliv na kvalitu trávníků
Vliv stanoviště Zakládáme-li trávník, je vždy dobré zamyslet se nad podmínkami stanoviště, kde trávník poroste. Na základě jeho charakteristiky volíme správný druh směsi. Vliv na růst trávníku má: ... více
18. SAMBA – travní semeno ve vyživujícím obalu
Obalovaná travní směs sestává ze semene trav a obalu kolem něj. Tento obal je tvořen kombinací  komponentů čistě biologického a minerálního původu (viz obrázek). Obal chrání semínko před nepříznivými vnějšími vlivy a je v zásadě zachován tak dlouho, dokud se povrchový trávník neusadí. Je zcela nezávadný pro lidi, zvířata i životní prostředí. ... více
Ačkoliv jsou travnaté plochy všude kolem nás, málokdo ví, jak se vyrábí travní směs, kterou si můžete zakoupit v obchodech. Že to není věc jednoduchá, vám ukážeme v následujícím článku. ... více
20. Včelařský koutek
Současný trend lidského života a jeho návratu k přírodě, podpora rostlinné a živočišné diverzity a zvyšující se zájem o květnaté směsi vhodné pro opylovače nás přiměly k vytvoření této sekce. ... více
Katalog: Leták: ... více
Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že založení a údržba trávníku není věcí jednoduchou, připravili jsme pro vás tuto poradnu. Nebudete-li si vědět rady např.  s výběrem vhodné travní směsi, správným postupem při zakládání trávníku nebo jeho údržbě napište nám. Rádi Vám co nejdříve odpovíme. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:   Jaký je rozdíl mezi Parkovou směsí Rožnovskou a Hřištní směsí Rožnovskou. Hřištní směs ROŽNOVSKÁ Určena pro zatravnění zatěžovaných trávníků – vhodná pro sídliště, rekreační prostory, zeleně u bazénů, koupaliště. Vhodná pro dostihové dráhy a golfová hřiště mimo greeny. V zahradách rodinných domků vhodná při sportovním využívání dětmi. Velice dobře snáší sešlapávání Má stálou barvu Nevyžaduje intenzivní ošetřování. Odolná proti vymrzání Vyžaduje středně intenzivní údržbu (pravidelné sekání a hnojení) Doporučený výsev 2,5-3,0kg/100m² Typy balení: 3kg, 5kg, 10kg, 25kg Parková směs ROŽNOVSKÁ Je vhodná pro zatravnění zahrad, sídlišť, parků a zeleně u cest Snáší sešlapávání Po zasetí rychle vzchází Zachovává stálou barvu po celý rok Odolná proti vymrzání Nevyžaduje intenzivní ošetřování. Doporučený výsev 2,0-2,5kg/100m² Typy balení: 3kg, 5kg,10kg, 25kg   Jak rychle vyklíčí travní směs? Jílek jednoletý – 14 dní Jílek mnohokvětý - 14 dní Jílek vytrvalý - 14 dní Kostřava červená - 21 dní Kostřava ovčí - 21 dní Kostřava luční - 14 dní Kostřava rákosovitá - 14 dní Lipnice luční - 28 dní Jetel luční - 10 dní Jetel plazivý – 10 dní Bojínek luční- 10 dní Bojínek cibulkatý - 10 dní Psárka luční - 14 dní Psineček tenký - 28 dní Psineček výběžkatý - 28 dní Ovsík vyvýšený - 14 dní Srha laločnatá - 21 dní Vojtěška setá - 10 dní Festulolia - 14 dní Zalévat trávník po založení nebo nezalévat? Zda zalévat či nikoliv je vždy závislé na aktuálních klimatických podmínkách. Všeobecně platí, že při zakládání na jaře bývá dešťových srážek dostatek. Proto zavlažování plochy před vzejitím trávníku provádíme jen v nejnutnějších případech. Jsme-li přesto nuceni zavlažovat, přistupujeme k tomu tak, aby závlaha byla rovnoměrná a nedocházelo k přemisťování semen (splavení). Závlaha musí být pravidelná, aby nám naklíčená semena nezaschla. Zavlažujeme minimálně do vývoje 3 lístků trávy. Závlahu provádíme vždy večer, kdy nižší teploty v noci snižují výpar a dosáhneme tak vyššího účinku závlahy. Při zakládání v letních měsících a na podzim, je mnohdy závlaha nutná. Vždy platí, že dostatek vody je pro vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Na druhé straně dlouhodobý přebytek vody škodí.   Je potřeba před zakládáním trávníku provést hnojení ? Předseťové hnojení provádíme v případě, že je půda nekvalitní. V případě kvalitní ornice to není nutné. Předseťové hnojení proveďte před zásevem. Kdy a jak správně hnojit trávník v průběhu vegetace? Hnojení v průběhu vegetace provádějte vždy nejdříve 3 dny po seči, aby se řez stačil zacelit. Hnojte před deštěm, aby se granulky stihly rozpustit. V případě vysokých teplot v létě doporučujeme s hnojením vyčkat, mohlo by dojít ke spálení trávníku. Čím hnojit trávník na podzim? Trávník pohnojíme hnojivem, které je určené pro podzimní období (EXPERT podzim). Hnojivo by mělo obsahovat vyšší podíl draslíku, který dodá trávníku schopnost lépe čelit nepříznivým povětrnostním vlivům, odolnost proti vymrzání a napadání houbovými chorobami. Jak na mech v trávníku? Mech v trávníku má tři příčiny: Typ stanoviště – většinou se drží na zastíněných vlhčích místech, např. severní strany domů, stromy,…. S touto příčinou mnoho dělat nejde. Kyselé pH půdy - Trávníky nejlépe prospívají při pH 5,5-6,5. Nedostatek živin – mechu se daří na chudých půdách. Pokud se v trávníku vyskytne mech doporučujeme – v první řadě upravit pH půdy (např. dolomitickým vápencem, následně použít hnojivo proti mechu (např. EXPERT proti mechu), odumřelý vyhrabat a provést přísev vhodnou travní směsí (např. travní směs do stínu) Při jaké teplotě je selektivní herbicid BOFIX účinný? Výrobce účinnost dle teploty neuvádí. Podle našich zkušeností je BOFIX nejúčinější při teplotách 16-23 st. C. Po jaké době po použití totálního herbicidu ROUNDUP je možné provést zásev nového trávníku? U výrobku Roundup aktiv výrobce uvádí, že první kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se projevily příznaky účinku, tj. žloutnutí, zasychání, zhnědnutí. Což může trvat cca 21 dní. Jak zlikvidovat ježatku? JEŽATKA KUŘÍ NOHA -druh jednoletý, pozdně jarní, tmavě šedozelený, lysý i roztroušeně chlupatý, kvete od června do podzimu. Stéblo silné, přímé, vystoupavé i poléhavé, hladké, se slabě ochlupenými kolénky. Listy 5-15mm široké, květenstvím je lata složená z hroznovitě uspořádaných lichoklasů, často převislá a nafialovělá. Plodem je lesklá a pluchatá obilka. Jde o půdní plevel, který má vyšší nároky na teplo a světlo. Díky oteplování se její škodlivost v posledních letech zhoršila a u letních výsevů trávníků je velmi vysoká. Vzhledem k tomu, že se jedná o trávu, není možné proti ní účinně aplikovat selektivní herbicidní přípravky. Omezovat je můžeme především správnou předseťovou přípravou půdy a rovněž vhodně zvoleným termínem výsevu. Co dělat pokud se v porostu ježatka vyskytla: Ježatka je jednoletá rostlina, která po zimě většinou vymrzne, proto je nutné nenechat pokud možno ježatku vysemenit (odtrhávat klasy) intenzivně trávník ošetřovat -  sekat, hnojit (intenzivnímu ošetřování není ježatka schopna odolávat a z trávníku se vytratí) Co je to vertikutace a kdy ji provádět? Vertikutaci - provzdušnění trávníku ( vertikutovat, od vertical cut neboli "svislý řez") provádíme nejčastěji po zimě, popř. u starších trávníků i na podzim. Díky provzdušnění zbavíte trávník kompaktní vrstvy travní plsti, kterou tvoří odumřelá stébla trávy, rozkládající se listí či mech. Plsť brání trávníku v dýchání a zadržuje v půdě vlhkost, a to je příčinou řady onemocnění a navíc trávník nevypadá dobře. Při vertikutaci, se ostrými nožovými hroty podobnými hrotům hrábí protrhne plsť vytvořená na povrchu půdy a tím se dostane ke kořenům voda, vzduch a živiny. Současně se poruší kořínky trávy, což je povzbudí k větvení. Na menší plochy použijte prořezávací neboli vertikutační hrábě s dlouhou násadou, na větší plochy doporučujeme účinnější motorový vertikutátor. Trávník prořezávejte, když je půda suchá. Narušenou plsť pak se suchým mechem z trávníku odstraňte. Co je to aerifikace? Aerifikace = provzdušnění trávníku. Je pro trávník velmi důležitá, jinak trávníky zarůstají mechem nebo se vytvářejí mezery v zeleném travním porostu. Aerifikace se provádí rycími vidlemi, speciálními provzdušňovacími vidlicemi, válcem s jehlicemi nebo motorovými aerifikátory. Do trávníku vyrývají hustou síť děr, asi 10 cm hlubokých, a vyhazují vyrytý materiál na povrch. Vzniklé otvory je nejlepší zasypat pískem, který je sice uzavře, ale do půdy propouští vzduch, vodu a živiny. Nelekejte se, když pak bude trávník vypadat hůře než na začátku. Plody své práce budete sklízet už za několik týdnů, kdy vyraší nové a zdravé travní výhony.   Existuje travní směs odolná plísní sněžné? Travní směs, která by byla odolná 100% proti plísni sněžné neexistuje. Její výskyt lze snížit použitím travní směsi složené z odrůd, které jsou vyšlechtěny v českých klimatických podmínkách a naše zima jim vadí méně než zahraničním odrůdám. Vyhnout se velkému výskytu plísně sněžné lze také správnou péčí na podzim, jako je vertikutace, aplikace podzimního trávníkového hnojiva ve správném termínu a správném množství.V současné době doporučuji ještě chvíli vyčkat. Trávník má velkou schopnost regenerace, která se projeví na jaře.V případě, že by byl trávník zcela plísní zdevastován doporučuji provést nové založení trávníku.V případě, že trávník alespoň částečně zregeneruje postupujte následovně: provést vertikutaci provést přísev trávníku vybranou travní směsí zasypat trávník prosetým kompostem na vrstvu max 1cm Co s pryskyřníkem v pastvině? U likvidace pryskyřníku postupujte takto: porost posekat a usušit (sušením zmizí jeho jedovatost) Potříkat porost postřikem, který obsahuje účinnou látku MCPA (obsah účinné látky min 1kg na 1ha). jako prevence proti opětovnému výskytu doporučujeme pozemek povápnit. pokud je to nutné provést přísev porostu. Existuje travní směs odolná plísní sněžné? Travní směs, která by byla odolná 100% proti plísni sněžné neexistuje. Její výskyt lze snížit použitím travní směsi složené z odrůd, které jsou vyšlechtěny v českých klimatických podmínkách a naše zima jim vadí méně než zahraničním odrůdám. Vyhnout se velkému výskytu plísně sněžné lze také správnou péčí na podzim, jako je vertikutace, aplikace podzimního trávníkového hnojiva ve správném termínu a správném množství.V současné době doporučuji ještě chvíli vyčkat. Trávník má velkou schopnost regenerace, která se projeví na jaře.V případě, že by byl trávník zcela plísní zdevastován doporučuji provést nové založení trávníku.V případě, že trávník alespoň částečně zregeneruje postupujte následovně: provést vertikutaci provést přísev trávníku vybranou travní směsí zasypat trávník prosetým kompostem na vrstvu max 1cm Co s pryskyřníkem v pastvině? U likvidace pryskyřníku postupujte takto: porost posekat a usušit (sušením zmizí jeho jedovatost) Potříkat porost postřikem, který obsahuje účinnou látku MCPA (obsah účinné látky min 1kg na 1ha). jako prevence proti opětovnému výskytu doporučujeme pozemek povápnit. pokud je to nutné provést přísev porostu. Další dotazy: Otázka: Sent: Wednesday, September 19, 2012 9:56 PMPoradte mi prosím jak založit novy trávník ,momentálně je soucasna tráva plna plevele.Lze trávník založit ještě v tomto období děkuji za radu. Pavel Tomášek Odpověď: Pokud je v trávníku více jak 50% plevelů bude nutné přistoupit k celoplošné obnově. Současný porost zlikvidujte totálním herbicidem (např. Roundup) uschlou hmotu odstraňte a půdu nakypřete proveďte zásev travní směsí. Vzhledem k pokročilému datu bych doporučila obnovu nechat až na jaro. Otázka: a jaký je rozdíl mezi hrištní normál a hrištní profesionál? Tomáš Fojtík   Odpověď: Rozdíl mezi hřištní Rožnovskou a hřištní professional: hřištní professional snáší vyšší zatěžování (používá se např. na fotbalových hřištích) způsob ošetřování – hřištní směs professional  vyžaduje intenzivnější ošetřování – pravidelné hnojení min. co 2 měsíce . Také v době letních přísušků je nutné zavlažování plochy.     Otázka: Dobrý den, potřebujeme poradit, zda je vhodné ještě letos použít selek.herbicid Bofix (což by asi znamenalo, že letos už asi nedosejeme holá místa v trávníku) anebo je lepší ještě teď v září jen dosít, co se dá a herbicid aplikovat až na jaře. Nikde jsem nenašla, jaké podmínky musí být k jeho aplikaci, krom toho, že za 2 hodiny už smí pršet a mělo by být mezi 12-24 stupni, ale netuším, po jak dlouhou dobu. Děkuji moc za odpověď Pešková M. Odpověď: Doporučuji provést letos dosev a na jaře ošetřit selektivním herbicidem. Pokud by byla v trávníku  prázdná místa na jaře by se opět výrazně zaplevelil.   Podmínky v den postřiku  - mělo by  být nejlépe kolem 20st.C, lépe je pokud neprší celý den, Bofix by neměl být aplikován na čerstvě posečený trávník (sekání by mělo probíhat min. 3 dny před aplikací, aby se řez zacelil) Otázka: Dobrý den, budu zřejmě předělávat stávající mnoho let zanedbané pole velikosti cca 48.000 m2 kde jsou nejrůznější trávy, plevel a nízké náletové dřeviny na udržovanou zatěžovanou travnatou plochu. Poskytujete prosím odborné poradenství jak efektivně na to vč. nejvhodnějšího technologického postupu a časového harmonogramu, samozřejmě spojené s dodávkou travního semene? Děkuji a přeji pěkný den Odpověď: Odpornou poradenskou činnost samozřejmě poskytujeme. Máme vlastního agronoma, který se tomuto věnuje.   Cena konzultace – 150Kč/1hodina + cestovné ve výši 5Kč/1km.   V případě objednání travních směsí a jejich zaplacení Vám bude částka za poradenství odečtena jako sleva. Otázka: Dobrý den Chtěl bych se zeptat jestli mám provádět nyní kropení nově vysetého trávníku nebo nezalévat( například večer).Travní směs parková excluzive 2000 m2.Výsev a zaválcování provedeno 2.8.2012. Děkuji za odpověď. Odpověď: doporučuji nezalévat a počkat na déšť. Semínko leží v půdě a čeká na příležitost (déšť). Nic se mu v půdě nestane, jen se posune termín klíčení.  Zaléváním, pokud by bylo nedostatečné, by mohlo dojít k naklíčení semen a následně jejich uschnutí. V případě, že by zapršelo a poté přišlo velké sucho budete muset zalévat, aby naklíčené semena nezaschly. Otázka: Dobrý den,prosím o radu nebo co u Vás zakoupit za travní semeno ? Byl u mne na zadradě RMDr.Malík s tím,že se mi nezdá tráva,která mi byla zaseta do zahrady firmou zahradnickou a pan Malík mi sdělil,že je to nějaké regeneracní semeno,které se používá na zatravnění příkop - jedná se o to,že v trávě jsou podle mého názoru 3 druhy tráva a je v trávníku zaková drn nebo-li tvrdá tráva a nevím jak se toho zbavit - existuje postřik který zničí tu tvrdou škaredou trávu a zustane jen pěkná tráva. Používám hlavně Bofix,kdy v távě nejsou žádné plevele,ale ta tvrdá tráva zustavá. Děkuji za Vaši radu a také zda je možné se této travy zbavit a jak nejlepe.V trávě se mi vytvaření suchá místa vypadá to jako po zimě a objevi se z ničeho nic - mám sice horší pudu a travník dost často prosychá at to zalévám a myslím,že často ale už nevím jak to vylepšit. Pěkný den přeji bydlím v okr.Nový Jíčín   Odpověď: Bohužel postřik, který by selektivně odstranil tvrdou trávu a zanechal jemné druhy. Bofix zničí opravdu jen plevele nikoliv traviny.   Nepíšete jak dlouho máte trávník založený, ale pokud je drn pevný, nemá smysl cokoliv přisévat, protože stávající tráva nedovolí nové vyrůst. Pokud se chcete tvrdé trávy zbavit budete muset trávník založit znovu, a to vhodnou směsí, která nebude obsahovat druh, který Vám nevyhovuje.   V případě, že se rozhodnete pro obnovu trávníku doporučuji použít naši směs parkovou exklusive, která je do okrasných zahrad vhodná Otázka:  Dobrý den, omylem jsem na část trávníku ke zničení plevele aplikoval zbytek Roundupu namísto Bofixu. Prosím o radu,jak trávník správně a co nejrychleji regenerovat.Děkuji za odpověď. David Štědra Odpověď:  Při likvidaci trávníku Roundupem budete muset provést zcela nové založení trávníku. Použijte pokud možno stejný typ travní směsi. ... více