Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

10. Jak správně sekat trávník

Správné sečení trávníku je důležitá součást  péče o trávník. Špatně prováděným sečením může dojít i k poškození trávníku a nenávratným změnám v jeho vzhledu.

Sečením udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Pravidelným sečením podporujeme odnožování travních jedinců (zhušťujeme trávník), snižujeme možnost výskytu plevelů v trávníku a dosahujeme kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Tím je četnost sekání odvislá od druhového složení, funkce trávníku a vlivu počasí a podnebí.

Výška a frekvence sečí trávníku

Nový trávník sekáme poprvé při výšce 10 cm, v této době bude trávník již dostatečně zakořeněn. Trávník zkrátíme na výšku 5-6 cm a v následujících sečích snižujeme trávník na požadovanou výšku. Vždy by ale měla být odstraněna maximálně 1/3 výšky porostu trávníku.

 
Sečení je nutné přizpůsobit přírůstku a to tak, že bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky.
To v praxi znamená, že pokud trávník přerostl, měli  bychom jej sekat nikoliv najednou, ale vždy o 1/3 výšky třeba v odstupu několika dní, než se poseče na původní výšku.

V letním období doporučujeme sekat trávník relativně výše. Je pak méně stresován horkem a suchem. Při vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení lépe drží vlhkost  a nedochází k jeho žloutnutí.

Orientační výška a frekvence:

 

Výška seče v mm

Počet sečí za vegetaci

Reprezentační trávník

15-30

20-40

Sportovní trávník

30-40

25-45

Užitkový trávník

35-40

3-20

Krajinný trávník

60-80

1-3

 

Frekvenci sečí určujeme a řídíme zejména podle sezónního nárůstu hmoty. Nejitenzivnější růst je v období května a června a po sušším létu opět v září. V tomto období sečeme jedenkrát týdně, jinak frekvenci přizpůsobujeme aktuální situaci.

 

Druhy sekaček na trávu

sekačky dělíme podle typu žacího ústrojí na lištové, rotační, vřetenové, strunové a cepové. Podle druhu pohonu pak na ruční, elektrické, benzínové ( motorové ) a hybridní.

Nejčastěji se používají:

tento typ sekaček zajištuje nejlepší kvalitu seče trávníků.

Vřetenové sekačky
pracují na principu „nůžkového střihu". Střih je velmi čistý. Jsou vhodné i pro velmi nízké sečení. Pro běžné použití u rodinných domů postačí na menší plochy ruční nebo elektrické vřetenové sekačky. Motorové vřetenové sekačky jsou velmi nákladné a používají se nejčastěji při údržbě golfových hřišť.

 

jsou založeny na principu rotujícího nože urážejícího rostlinné části.

Kvalita sečení je závislá na ostrosti rotujících nožů a rychlostí rotace. Pohonem může být elektrický nebo benzínový motor. Tento typ sekaček je možné použít pro menší i větší plochy. Pro sečení větších ploch jsou určeny zahradní traktory  se stejným principem sečení.

46

Čerstvě posečený trávník - hřištní směs, foto - archiv Rožnovská travní semena, s.r.o.