Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

12. Rozšířené plevele v trávníku a systémový přístup k jejich hubení

Plevele dělíme do dvou základních kategorií:

  • jednoděložné plevele
  • dvouděložné plevele

Jednoděložné plevele - proti této skupině plevelů není možné účinně použít selektivní herbicid, protože se jedná o trávy.

 

Nejčastější jednoděložné plevele:

 

1/ Ježatka kuří noha - druh jednoletý, pozdně jarní, tmavě šedozelený, lysý i roztroušeně chlupatý, kvete od června do podzimu. Stéblo silné, přímé, vystoupavé i poléhavé, hladké, se slabě ochlupenými kolénky. Listy 5-15 mm široké, květenstvím je lata složená z hroznovitě uspořádaných lichoklasů, často převislá a nafialovělá. Plodem je lesklá a pluchatá obilka.

Jde o půdní plevel, který má vyšší nároky na teplo a světlo. Díky oteplování se její škodlivost v posledních letech zhoršila a u letních výsevů trávníků je velmi vysoká. Vložit - obr. 1 + text pod obrázkem - Ježatka Kuří noha, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

2/ Béry - jednoletá, pozdně jarní tráva. Trsnatá šedozelená tráva. Květenstvím je lichoklas, válcovitý, 3-10 cm dlouhý, hustý. Největší výskyty jsou v teplejších oblastech, na lehkých půdách. Na orné půdě je hlavně rozšířen v okopaninách, zelenině, vinicích, sadech. Vložit - obr. 2 + text pod obrázkem - Béry, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

3/ Rosička krvavá - je 10 až 40 cm vysoká jednoletá plevelná rostlina. Stébla nesou 4 až 10 prstnatě rozložených lichoklasů, které jsou složeny z nafialovělých klásků. Obilka je člunkovitá a nazelenalá. Kvete již od července. Je hojně rozšířená v teplejších oblastech, kde roste nejčastěji na písčitých úhorech, podél cest či na rumištích. Vložit - obr. 21 + text pod obrázkem - Rosička krvavá, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

4/ Pýr plazivý - je to vytrvalá středně vysoká až vzrůstná travina, která se šíří podzemními oddenky nebo obilkami. Pýr využívá svých vysokých konkurenčních schopností a omezuje růst jiných. Do půdy vylučuje ze svých živých i odumírajících částí alelopatickou látku, glykosid agropyren, který potlačuje vývin ostatních rostlin. Již vyrostlé rostliny zastiňuje a svým bohatě rozprostřeným kořenovým systémem jim odebírá vláhu a živiny. Vložit - obr. 3 + text pod obrázkem - Pýr plazivý, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

5/ Lipnice roční - nevýběžkatá trsnatá tráva, často vytvářející poléhavé nepravidelné kruhy, může být ale také vystoupavá. Barva je obvykle světle zelená. Roste v travnatých společenstvech pastvin, zahrad a parků, přednost dává vegetačně nižším společenstvům. Nalezneme ji také na polních cestách, při okrajích chodníků a obecně v městském prostředí. Roste i na narušených stanovištích. Kvete od jara do podzimu. Vložit - obr. 4 + text pod obrázkem - Lipnice roční, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

Ochrana proti jednoděložným plevelům - Vzhledem k tomu, že se jedná o trávu, není možné proti ní účinně aplikovat selektivní herbicidní přípravky. Omezovat je můžeme především správnou předseťovou přípravou půdy a rovněž vhodně zvoleným termínem výsevu.

 

Dvouděložné plevele jsou problémem hlavně při zakládání trávníku z důvodu rychlého vývoje těchto rostlin. Spousta těchto druhů díky sečení z trávníku vymizí. Na druhy, které sečením nevymizí, je možné použít selektivní herbicid (herbicidně ošetřujte nejdříve po třetí seči).

 

Nejčastější dvouděložné plevele:

1/ Hluchavka - nejčastěji se v trávnících vyskytuje hluchavka nachová, popř. hluchavka objímavá. Jde o jednoletou, přezimující bylinu. Hluchavka kvete od března do října.

5

Hluchavka, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

2/ Hořčice rolní a ohnice polní - jde o brukvovité plevele. Rozšiřují se pomocí semen a vzcházejí v průběhu celého vegetačního období.

 

3/ Kokoška pastuší tobolka - jednoletá, přezimující rostlina, až 40 cm vysoká. Klíčí i při nízkých teplotách. Vyskytuje se hojně od nížin do podhorských oblastí, ve vyšších polohách roztroušeně a obvykle jen na místech lidmi osídlených. Vložit - obr. 6 + text pod obrázkem - Kokoška pastuší tobolka, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

4/ Laskavec ohnutý - je to šedá, žlutozelená až někdy slabě načervenalá pozdně jarní bylina vysoká až 100 cm. Kořen je krátký kulovitý do 15 cm délky, jeho bohaté kořenové vlášení prorůstá do hloubky okolo 1 metru. Vytváří velké množství semen, které většinou vyklíčí až v následujícím roce.

 

5/ Heřmánkovec přímořský - jednoletý, ozimý plevel. Snáší všechny podmínky, od suchých, chudých, písčitých půd až po vlhké, živinami bohaté lokality. Preferuje půdy s nízkým obsahem vápníku. Rozmnožuje se pouze generativně. Rostliny kvetou od června do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik desítek tisíc nažek i více. Nažky vydrží v půdě životné často více než 5 let. Vzcházejí postupně během celého vegetačního období.

 

6/ Lebeda - v ČR se nejčastěji vyskytuje lebeda rozkladitá, lesklá a rozprostřená. Jde o jednoleté byliny střední velikosti. Lebeda rozkladitá se rozšiřuje semeny. Klíčivost si udržuje po řadu let. Kvete od června do podzimu.

 

7/ Merlík bílý - jednoletý, pozdně jarní plevelný druh. Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do září. Na jedné rostlině dozrává 200 - 20 000 nažek.

 

8/ Rdesna - v ČR se nejčastěji vyskytuje rdesno blešník a rdesno červivec. Jedná se o středně vysoké rostliny.

 

9/ Rozrazily - jde o jednoleté, nízké, dobře přezimující rostliny. Silně konkurují vzcházejícím travám.

7

Rozrazil perský, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

8

Rozrazil rezekvítek, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

9

Rozrazil rolní, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

 

10/ Svízel přítula - jde o jednoletou, přezimující rostlinu. Rozšiřuje se hlavně nažkami. Nesnáší intenzivní sekání.

 

11/ Penízek rolní - Jednoletá, přezimující bylina dorůstající 10 až 40 cm (někdy až 60 cm). Rozmnožuje se semeny. Kvete od časného jara do pozdního podzimu.

 

12/ Sedmikráska obecná - vytrvalá rostlina menší velikosti. Patří do čeledi hvězdicovitých. Šíří se semeny. Kvete a zraje po celé vegetační období. Vložit - obr. 10 + text pod obrázkem - Sedmikráska obecná, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

13/ Černohlávek obecný - 5-25cm vysoká, vytrvalá bylina. Rozmnožuje se semeny i zakořeňujícími stolony. Kvete fialově. Vložit - obr. 11 + text pod obrázkem - Černohlávek obecný, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

14/ Pampeliška lékařská - vytrvalá, až 50 cm vysoká  bylina. Roste na lukách a v zahradách jako plevel. Obsahuje bílé, hořké mléko. Kvete po celé léto. Vytváří mohutné růžice, které potlačují travní druhy. Šíří se semeny. Vložit - obr. 12 + text pod obrázkem - Pampeliška lékařská, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

15/ Jitrocel - nejčastěji se vyskytuje jitrocel kopinatý, jitrocel prostřední, popř. jitrocel větší. Jedná se o víceletou rostlinu. Rozšiřuje se především semeny.

13

Jitrocel kopinatý, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

14

Jitrocel prostření, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

15

Jitrocel větší, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

16/ Bršlice kozí noha - vytrvalá, hluboce kořenící rostlina. Rozšiřuje se oddenky i semeny. Jedná se o velmi úporný plevel, který se z trávníku obtížně odstraňuje.

16

Bršlice kozí noha, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

17/ Pcháč oset - vytrvalá, až 150 cm vysoká bylina. Šíří se ochmýřenými nažkami. Rovněž se rozšiřuje dlouhými kořenovými výběžky. Kvete od července do pozdního podzimu.

17

Pcháč oset, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

 

18/ Řebříček obecný - vytrvalá, až 80 cm vysoká bylina. Rozšiřuje se semeny i vegetačními oddenky. Nesnáší nízké kosení.

20

Řebříček obecný, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

 

19/ Pryskyřník - vyskytuje se na vlhčích stanovištích. Jde o vytrvalou, nižší plazivou bylinu. Kvete od května do podzimu. Rozšiřuje se velkým množstvím nažek.

18

Pryskyřník plazivý, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

20/ Mochna - jde o nízkou, vytrvalou bylinu. Rozšiřuje se hlavně nažkami, které klíčí nejčastěji po promrznutí. V ČR se nejčastěji setkáváme s mochnou husí a mochnou plazivou.

19

Mochna plazivá, foto poskytl doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc. ředitel Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

 

21/ Vesnovka obecná - jde o vytrvalý plevel z čeledi brukvovité. Rozšiřuje se semeny a podzemními výběžky. Na neobdělávané půdě se intenzivně rozmnožuje semeny. Kvete od května do července a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc semen. Zralá semena jsou málo klíčivá. Přezimováním v půdě se se však jejich klíčivost značně zvyšuje.

 

Literatura:

Hrabě, F. a kolektiv: Trávníky pro zahradu, krajinu a sport, Vydavatelství

Ing. Petr Baštan, 2009, str. 191-197