Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

13. Ochrana proti plevelům

1/  Likvidace plevelů před setím

Základním a nejvíce efektivním opatřením proti zaplevelení trávníků, je odstranění vytrvalých plevelů (pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha apod.) před založením trávníku. Tyto vytrvalé plevele se z  trávníku  odstraňují jen obtížně a mnohdy je nelze zničit vůbec.

 

Jejich vyhubení provedeme tak, že  v době jejich intenzivního růstu provedeme aplikaci některého neselektivního tj. totálního herbicidu: Roundup  nebo  jiný herbicid s účinnou látkou. Pro dostatečné působení je nutno nechat účinkovat tyto herbicidy minimálně 14 dnů, což je doba nutná pro rozvod herbicidů do nejzazších částí oddenků.

53

Likvidace plevelů totálním herbicidem, foto - archiv Rožnovská travní semena, s.r.o.

Při silném zaplevelení těmito plevely se stává, že část rostlin nevyklíčí, pak je nutná opakovaná aplikace. Ideální je tyto úpravy provést v roce předcházejícím založení porostu, před zimou pak provést nakypření (orba, rytí) a porost zaset co nejčasněji na jaře

 

2/ Včasný jarní výsev

Včasný jarní zásev zaručuje příznivé podmínky pro vzcházení díky čemuž trávy snáze odolávají teplomilným plevelům, které vzcházejí později, jako je například ježatka kuří noha a béry. Ježatku či bér lze v nově založeném trávníku jen obtížně hubit, neboť selektivní herbicid není účinný. Zbývá pouze mechanická likvidace - vytrhávání a následný dosev prázdných míst.

 

3/ Použití certifikovaného osiva

Třetím opatřením proti plevelům je použití vhodného osiva. Jen použití osiva s platnými certifikáty a kontrolované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským vám zajistí záruku minimálních příměsí plevelů. Doporučujeme proto nákup osiva u renomovaných prodejců, kteří Vám mohou tyto certifikáty doložit.

54

Oficiální návěska používaná k označování travních směsí, foto - archiv Rožnovská travní semena, s.r.o.

 

4/ Včasné provedení první tzv. odplevelovací seče

Odplevelovací seč zlikviduje celou řadu jednoletých plevelů, kterých je v každé půdě obrovské množství, a které nezlikvidujeme žádným totálním herbicidem jednoduše proto, že v té době nevzešly, vzcházejí totiž etapovitě.

 

5/ Mechanické odstranění plevelů

Další možností je mechanické odstraňování plevelů pomoci vytrhávání, vypichování nožem nebo speciálními vypichováky. Jejich nevýhodou je však značná pracnost.

 

6/ Ošetření trávníku selektivním herbicidem

K chemickému ošetření trávníku přistupujeme až po dokonalém zakořenění a vyvinutí trav, nejlépe až po třetí seči. Dobrou účinnost těchto herbicidů dosáhneme při aplikaci za dobrých růstových podmínek tj. při dostatečné vlhkosti půdy a optimální teplotě, která by měla být v rozmezí 10-23 oC. Při teplotách nižších je účinnost slabá, při teplotách vyšších je nebezpečí poškození trav. Je vhodné, když alespoň 4 hodiny po aplikaci neprší. Aplikaci na trávník provádíme minimálně 1 týden po seči, když plevele mají vytvořenou dostatečnou listovou plochu pro příjem herbicidu. Další seč provádíme nejdříve za 10-14 dnů po aplikaci herbicidu, aby účinná látka pronikla do všech částí rostliny, při dřívější seči hrozí opět snížení účinnosti. V tomto období je také vhodné zabránit přístupu dětí na ošetřenou plochu, i když nejde o herbicidy zařazené mezi jedy.

55

Selektivní herbicid BOFIX - malospotřebitelské balení, foto - archiv Rožnovská travní semena, s.r.o.