Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

19. Jak se vyrábí travní směs

Ačkoliv jsou travnaté plochy všude kolem nás, málokdo ví, jak se vyrábí travní směs, kterou si můžete zakoupit v obchodech. Že to není věc jednoduchá, vám ukážeme v následujícím článku.

 

 

Vše začíná na poli minimálně rok před samotným smícháním směsi. Každá travní směs se skládá z jednotlivých druhů trav popř. jetelovin, které je nutné vypěstovat. Velmi často si lidé představují, že výrobce sklidí louku, a z ní pak vzniká luční směs. Takový postup není možný z několika důvodů:

 

1/ jednotlivé druhy dozrávají v různou dobu. Při společné sklizni by zákonitě došlo ke sklizení zralých i nezralých semen.

2/ příměsi plevelů. Z takto sklizené louky by, díky různému tvaru jednotlivých druhů trav a jetelovin, semena plevelů a jiné nečistoty (lístky, sláma) nešly odstranit

3/ při společné sklizni by nebylo možné zajistit rovnoměrné zastoupení jednotlivých druhů trav ve směsi.

 

Výrobce tedy v první řadě potřebuje vyrobit jednotlivé druhy trav či jetelovin, tzv. certifikované osivo, ze kterého následně namíchá směsi.

 

Jak se vyrábí certifikované osivo:

1/ výrobce u svých smluvních partnerů, popř. na svých plochách zaseje tzv. základní osivo, které můžeme označit za „matku" certifikovaného osiva. Osivo se tedy v roce zásevu nesklízí. (Výjimkou je jílek jednoletý, který má v roce zásevu i sklizeň.)

 

2/ v následujícím roce je osivo v době zralosti sklizeno, usušeno a na čistící lince vyčištěno tak, aby splňovalo požadavky dle zákona č. 219/2003Sb.

 

3/ vyčištěné osivo projde tzv. uznávacím řízením, kde je kontrolováno na čistotu, klíčivost a vlhkost. Pokud splňuje parametry dané vyhláškou, je vystaven uznávací list/certifikát. Od tohoto okamžiku je s ním možné obchodovat, popř. použít je do směsí

1/ Zásev základního osiva -

jaro-podzim 2013

2/ Sklizeň + úprava (čištění, certifikace,...) certifikovaného osiva - podzim 2014 3/ Použití certifikovaného osiva do směsí pro sezónu jaro 2015

Jak se vyrábí certifikovaná travní směs:

1/ Z vyrobených druhů je dle receptury (v ideálním případě připravené odborníkem) v míchacím zařízení smíchána travní směs.

 

Pozn. Každý druh a odrůda jsou určeny do určitých typů směsí. Některé do okrasných směsí typu parková nebo golfová, jiné do lučních či pastevních směsí.

Bohužel někteří výrobci/prodejci druhovou a odrůdovou vhodnost neřeší. Proto je možné na českém trhu nakoupit travní směsi tvářící se jako okrasné, přestože jsou komponovány z druhů vhodných spíše na pícní využití. Zákazník se pak nestačí divit, když mu místo okrasného trávníku vyraší traviny s širokým listem, tvořící drny a s růstovým potenciálem, který by uživil dvě ovce.

2/ směs je nabalena do obalů, řádně označena nálepkou či návěskou

3/ ze směsi je odebrán vzorek pracovníkem Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Vzorky jsou zapečetěny a uloženy u výrobce i v sídle UKZUZ. Tyto vzorky je pak možné použít při případné reklamaci osiva.

4/ nyní je směs připravena k distribuci.