Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

20. Včelařský koutek

Současný trend lidského života a jeho návratu k přírodě, podpora rostlinné a živočišné diverzity a zvyšující se zájem o květnaté směsi vhodné pro opylovače nás přiměly k vytvoření této sekce.

 

   V případě, že hovoříme o opylovačích, v popředí zájmu se stále drží mnohými milované včely a jejich med. Vlastnosti rostlin, které budu popisovat, jsou ale obdobné pro všechny druhy opylovačů.

Včela medonosná (Apis melifera) je celý život plně závislá na kvetoucích rostlinách, z nichž jako obživa slouží pyl a včelami vytvořený med. Med je tvořen z nektaru a medovice. Proto, aby byli včelaři úspěšní a měli svá včelstva v kondici, je nutné, aby měli svá stanoviště umístěná v krajině bohaté nektarodárné a pylodárné rostliny od jara do podzimu.

   Pylodárné rostliny poskytují tedy pyl. Pyl je pro včely něčím takovým, jako je pro lidi maso. Jde o potravu bílkovinné povahy, bohatou na esenciální aminokyseliny. Rozvoj včelstva a jeho plodování je závislý na množství pylu v přírodě a je negativně ovlivňován pylovou monodietou (pyl  je dostupný z pouze jedné, či několika málo druhů rostlin). Je ovšem důležité podotknout, že látkové složené některých druhů pylu už téměř nevyžaduje doplnění o jiný pylodárný druh (např. brukvovité- řepka olejka). V medovici je pak ještě asi desetinásobné množství minerálních látek ve srovnání s nektarem.

Včelím palivem, tedy zdrojem energie jsou na cukry bohaté nektar a medovice. Hlavními produkty rostlinné fotosyntézy jsou glukóza a fruktóza, dalším procesem pak vznikají sacharóza a maltóza. Jedná se o sacharidy obsažené v nektaru. Všechny tyto cukry jsou pak prostřednictvím producentů medovice a včel přenášeny do medu.

Různé druhy rostlin se od sebe liší množstvím vyprodukovaného pylu, nektarodárností (množství nektaru produkované květem během 24 hodin vyjádřené v mg) a pak cukernatostí (obsah cukru v nektaru vyjádřený v %). Základními parametry pro dobré nektarodárné rostliny jsou: květy dokonale přizpůsobené včele medonosné, jejich vůně, produkují mnoho nektaru s vysokým obsahem cukru a kvetou mnoha květy.

V současné době se již setkáváme se směsmi kvetoucích rostlin pro opylovače. Osobně nejsem zastáncem těchto směsí, jelikož konkrétní ročník a jeho teplotní a vlhkostní poměry a také stanoviště. Podle podmínek pak různé druhy rostou jinak rychle a některé pak rychle přebírají dominanci v celém porostu a ostatní druhy jsou „přidušeny". Proto se osobně raději přimlouvám za jednodruhové výsevy jedné konkrétní rostliny. Pokud pak máme větší plochu, je vhodné tuto rozdělit na menší části a každou jednu část oset jiným druhem.

 

Z některých našich „polních" rostlin uvádím konkrétní informace k následujícím:

Řepka olejka - jednoletá bylina dorůstající výšky i více než 1,5 metrů, zakončena jasně žlutými vrcholovými i postranními hrozny jasně žlutých květů. Řepka patří k našim nejvýznamnějším nektarodárným i pylodárným rostlinám (jasně žluté rousky). Jeden květ dokáže za jeden den vyprodukovat  1 mg nektaru s 50% cukernatostí. Včely vracející se z řepkového pole poznáme jednoduše podle žlutého otisku tyčinek na čele.

1

 

 

Hořčice bílá - Vzhledem se lehce podobá řepce. Lodyhy jsou alo porostlé lyrovitě peřenodílnými až peřenosečnými listy. Na rozdíl od řepky kvete později.  Mednatost  porostů hořčice je sice ve srovnání s řepkou nižší, ale přesto její význam není v žádném případě zanedbatelný, zejména co se týká množství pylu. http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/ostatni/horcice-25-kg/59/

2

 

 

Slunečnice roční - Pro včely je slunečnice bohatým zdrojem nektaru, zejména v poledních hodinách. Pyl je donášen v tmavě žlutých rouskách především v dopoledních hodinách. Slunečnicový med má jasně žlutou barvu a krystalizuje do měkké hmoty s vystupující tekutou vrstvou na povrchu. http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/ostatni/slunecnice-25-kg/62/

3

 

Pohanka střelovitá - Jednoletá bylina s dutou lodyhou s trojúhelníkovitými listy, na nichž vyrůstají květenství narůžovělých květů. V době kvetení vyžaduje teplo. Má krátkou vegetační dobu (100 dnů). Výborná nektarodárná i pylodárná rostlina (žlutošedé rousky). Nevětší produkce i sběr nektaru je v ranních hodinách. Pohankový med je velmi tmavý, hrubozrnně krystalizuje a má vcelku výraznou až méně příjemnou chuť a aroma.

 

4

 

Komonice bílá - Statná 1 - 2 metry vysoká, jedno až dvouletá bylina s bohatě větveným stonkem s drobnými bílými květy.  Podle výsevu kvete od června do září. Pro včely představuje bohatý a velmi lákavý zdroj nektaru i pylu.

5

 

 

Štírovník růžkatý - Vytrvalá bylina s 15 - 40 cm dlouhou lodyhou. Květenství vyrůstá na 2 - 12 cm dlouhých stopkách, má žloutkově žlutou barvu a slabě medovou vůni. Kvete od června do srpna. Je dobrou nektarodárnou i pylodárnou rostlinou. Ve směsích s jetelem, nebo vikví nebývá včelami upřednostňován.

 

6

 

 

Vičenec ligrus- Vytrvalá, až 100 cm vysoká bylina. Květy vyrůstají při rozkvětu v hroznech vejcovitého tvaru, později se prodlužujících. Květy jsou karmínově růžové barvy. Dříve se pěstoval hojněji a byl přiséván do lučních porostů jako hodnotná pícninářská i medonosná rostlina. Pro včely je vičenec bohatým zdrojem nektaru i pylu od pozdního jara až do pozdního léta.

7

 

Svazenka vratičolistá - Bylina vysoká cca 80 cm s nápadně modrofialovými květy. Doba kvetení je závislá na výsevu, zpravidla to bývá 6 - 7 týdnů po výsevu a celková doba kvetení je cca 1 měsíc. Svazenka je výborným zdrojem jak pylu, který je přínášen v modrých rouskách, tak i nektaru. Z 1 hektaru svazenky se udává medný výnos cca 300 - 400 kg medu.

8

 

Jetel luční - Vytrvalá bylina s typickými trojčetnými listy a květy tmavě růžové barvy vyrůstajícími v mnohokvětých hlávkách.  Všechny odrůdy jetelů jsou výborným zdrojem hnědého pylu. Co do nektaru jsou pro včely vhodnější diploidní odrůdy. U tetraploidních odrůd je pro včely totiž hůře přístupný a ani jeho cukernatost není tak vysoká jako u diploidů. Větší mednatost je zejména v době letních přísušků.

 

9

 

Jetel plazivý - Vytrvalá maximálně 30 cm vysoká bylina s bílými hlávkami 40 - 80 květů. Kvete od května do října. Vysévá se často ve směsi s jílky do trvalých travních porostů a významně tak zlepšuje včelí pastvu. Je výborným zdrojem nektaru i pylu. http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/jednotlive-druhy-trav/jetel-plazivy-25-kg/22/

10

 

Jetel nachový - Jednoletá bylina dorůstající maximálně 50 cm. Květy jsou nápadně červeně zbarvené a dekorativní hlávky vejčitého až válcovitého tvaru. Kvete od května do července.  Pro včely představuje možnost výborné pylové i nektarové snůšky.

11

 

 Tolice vojtěška (vojtěška setá) - Vytrvalá až 100 cm vysoká bylina s 3cm dlouhým modrofialovým květenstvím. Kvete od června do října a včelám poskytuje dobrou snůšku nektaru. Z hlediska pylu není pro včely tak dobrou rostlinou, protože včely se k pylu vojtěšky těžce dostávají.

 

12

 

 

Divoké květy - Tato směs divokých květin neobsahuje žádné traviny ani luštěniny. Obsahuje směs jednoletých, dvouletých a vytrvalých polních a lučních květin. Jako pomůcka pro vysévání balení obsahuje rovněž kokosový granulát, který nejen zjednoduší samotné vysetí květin, ale zároveň poslouží jako výživový substrát. Divoké květy se hodí pro vysetí na lučních plochách a pro nově zakládané květinové louky. Tato směs se hodí i na další místa. Během roku se rozvine ve vytrvalou přírodní louku s kvetoucí flórou. Vznikne tak ráj pro včely i další hmyz a vizuální potěšení pro oči.

Divoké květy složení: Řebříček obecný, pampeliška lékařská, hlaváček letní, mateřídouška obecná, řepík lékařský, divizna, koukol polní, kerblík lesní, měsíček lékařský, kokoška pastuší tobolka, kmín kořenný, chrpa modrá, chrpa luční, chrpa čekánek, kopretina bílá, kopretina osenní, čekanka obecná, mrkev obecná, hadinec obecný, sluncovka kalifornská, fenykl obecný, jestřabina lékařská, svízel syřišťový, svízel povázka, třezalka tečkovaná, chrastavec rolní, len vytrvalý, len velkokvětý, smolnička obecná, heřmánek pravý, pomněnka vysokohorská, černucha setá, pupalka dvouletá, mák vlčí, petržel setá, jitrocel kopinatý, rýt žlutý, šalvěj luční, šalvěj hajní, krvavec menší, mydlice lékařská, silenka svazčitá, zlatobýl obrovský.

http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/ostatni/wildblumen-divoke-kvetiny-250-g/155/