Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

7. Zakládání a údržba trávníku na podzim

Práce prováděné při zakládání trávníku na jaře a na podzim se nijak zvlášť neliší

 

Vlastní založení trávníku - Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy. Ponechané nerovnosti půdy znemožňují kvalitní a rovnoměrné sekání trávníku na požadovanou výšku, dále zhoršují jeho funkčnost a estetický vzhled.

U větších pozemků se používají speciální půdní kultivátory, při malých výměrách stačí pozemek překopat a uhrabat. Povrch se utuží válením a poté jemně nakypří. Kypření by nemělo být zbytečně hluboké, osivo vyžaduje „tvrdé lůžko" a „měkkou peřinu", aby se zajistilo vzlínání vody k semení a zabránilo se tak výparu.

U trávníků zakládaných na podzim se zaměřujeme zejména na jejich odplevelení, neboť choroby se u nově zakládaných porostů vyskytují jen velmi sporadicky. Především před zakládáním trávníku je třeba pozemek zbavit vytrvalých plevelů, jako je pýr plazivý, bršlice kozí noha apod. Zaplevelené pozemky ošetříme Roundupem http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/chemie/roundup-aktiv-280-ml/43/  Při silném zaplevelení je nutno někdy zákrok za tři týdny opakovat. Poslední ošetření je nutno provést alespoň 2 týdny před přípravou půdy k setí. Aplikace musí být provedena na plevele v intenzivním růstu, na přestárlé plevele je účinnost nižší.

Výsevné množství používané travní směsi je dané jejím druhem. Výsevné množství na plochu 100m² u okrasných trávníků činí 2-2,5kg, u sportovních trávníků 2,5-3kg a u krajinných trávníků 1-1,5kg. Vybírejte z travních směsí zde http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/travni-smesi/

Způsob setí závisí na velikosti osévané plochy. Při setí velkých ploch se používají různá secí zařízení, malé plochy se osévají ručně. Je vhodné oddělit 20 % osiva z celkového množství jako rezervu pro případné dosetí prázdných nebo řídkých míst.

Vlastní výsev se provádí rovnoměrným rozhozem osiva ve dvou směrech (např. ze severu na jih a z východu na západ). Tím docílíme rovnoměrného rozptýlení osiva. Osivo vyséváme na povrh nebo jen velmi mělce. Po zasetí osivo jemně zapravíme do půdy a plochu mírně utužíme, aby se vytvořily příznivé podmínky pro vzcházení. Osivo i po zapravení musí být maximálně v hloubce 0,5-1 cm. Na velké plochy se používají lehké rýhované a hladké válce. U malých pozemků stačí, když provedeme „zasekání" semen železnými hráběmi, po té povrch utužíme (např. šlapáním po dlouhé desce).  Zásev provádíme pokud možno za bezvětří nebo za mírného vánku a optimálního vlhkostního stavu půdy (ne za mokra).

Kvalitní sekání je základem krásného trávníku. První sekání po výsevu provádíme na výšku zhruba 5 cm, ale ne dříve než po náležitém zakořenění trávníku tj. přibližně při výšce 10 cm. Při sekání používáme sekačku s ostrým a dobře seřízeným žacím ústrojím, aby nedošlo k poškození nově vytvořeného kořenového systému. Výšku sekání v následujících sečích postupně snižujeme až k dosažení optimální   požadované výšky pro daný typ trávníku (u parkových trávníků - 15-25mm, u sportovních 30-45mm). Při seči by neměla být odstraněna více než 1/3 výšky porostu.

Frekvence sečí trávníku je ovlivňována úrovní výživy a zavlažování.  Po jarním růstu v březnu a dubnu začíná nejintenzivnější růst v období května a června. V letních měsících se díky častému suchu projevuje růstová deprese. K mírnému oživení růstu pak dochází v září. Všeobecně se však dá říci, že do časného léta sečeme nejméně 1x týdně, později 1x za dva týdny.

Hnojení - Také trávy v trávníku potřebují ke svému růstu určité množství základních živin -Mezi ně patří zejména - dusík (N), fosfor (P), draslík (K), hořčík (Mg) a vápník (Ca). Hlavní živiny, tj. dusík, fosfor a draslík mají být zastoupeny v poměru 6:2:3-4. Běžné roční dávky fosforu a drasla aplikujeme během měsíce září, kdy jsou vhodné vláhové i teplotní podmínky pro jejich příjem. Dusík aplikujeme v několika ročních dávkách od časného jara do začátku září. Při pozdějším hnojení dochází k častějšímu vymrzání trávníků (hlavně jílků). Jednorázová dávka dusíku by neměla překročit 5g/m².

 

Dostatek vody je pro vzhled trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Na druhé straně dlouhodobý přebytek vody škodí. Zavlažování plochy před vzejitím trávníku provádíme jen v nejnutnějších případech. Jsme-li přesto nuceni zavlažovat, přistupujeme k tomu tak, aby závlaha byla rovnoměrná a nedocházelo k přemisťování semen (splavení). Závlaha musí být pravidelná, aby nám naklíčená semena nezaschla. Zavlažujeme minimálně do vývoje 3 lístků trávy.  Závlahu provádíme vždy brzy ráno nebo večer, kdy nižší teploty v noci snižují výpar a tím je zajištěn vyšší účinek závlahy.

 

Regulace plevelů v trávnících je silně individuální. Pokud jde o ošetření proti plevelům přímo v trávníku, provedeme po vyklíčení trav a plevelů první odplevelující seč. K chemické ochraně přistupujeme velmi uvážlivě. Je třeba posoudit především škodlivost plevelů a jejich vlastnosti. Např. výhodou podzimního zakládání porostu je, že při zaplevelení bérovitými plevely, jako je ježatka kuří noha, dojde k jejímu zničení prvními většími mrazíky a tudíž chemická ochrana je zbytečná a navíc velmi problematická. Na druhé straně i vymrzající dvouděložné plevele jako je ohnice nebo hořčice, je pro rozvíjející se trávník velkým konkurentem a po zmrznutí mohou být pod odumřelými listy vytvářeny vhodné podmínky pro houbové choroby. Proto zde lze doporučit i chemické ošetření. To provádíme na obrostlý trávník, cca 5-10 dnů po pokosení (podle teplot a intenzity růstu). Ošetření provádíme ve dnech kdy nehrozí ani noční mrazíky, nejlépe za slunných dnů, kdy teplota přesáhne 8-10o C. K ošetření je vhodný Bofix. http://obchod.roznovska-travni.cz/cz/eshop/k/chemie/bofix-100-ml/40/  Mezi nejdůležitější opatření pak patří osečení porostu před nástupem zimy. Pokud by se na porostu vyskytly houbové choroby, což se stává výjimečně, nutno konzultovat ošetření s odborníky.

 

Autor:ep

Září 2013