Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

Historie firmy

Rožnovská travní semena s.r.o.

Semenářství a travinářství na Rožnovsku má dlouholetou tradici. Již v roce 1897 vzniká na hospodářsko-lukařské škole v Rožnově významné pícninářské středisko jehož cílem bylo pozvednout úroveň zemědělství v této oblasti. V prvních letech šlo zejména o zlepšení a zvýšení výnosů z píce na loukách a pastvinách, a tím zkvalitnění živočišné výroby, zejména chovu skotu a produkce mléka.

Ke splnění těchto cílů bylo však zapotřebí dostatek vhodných a kvalitních travních semen. V roce 1920 vzniká Zemská výzkumná stanice pícninářská  a travinářská , kde se začalo se  šlechtěním travních druhů ze zdrojů místní flory. Práce vyústily v roce 1940 ve vyšlechtění „rožnovských" odrůd z nichž řada se používá dodnes.

V souvislostí s činností stanice  vzniká pod vedením Dr. L. Brady a jeho spolupracovníka  Dr.J. Demely  „Sdružení množitelů travních semen", které mělo za cíl organizačně zajistit rozmnožování travních semen na stále rostoucích množitelských plochách. Na zpracování vyrobených osiv trav byla v roce 1942 při výzkumné stanici postavena i čistící stanice, která produkovala osiva nejen pro Československou republiku, ale i pro zahraničí.

Po roce 1948 dochází k  řadě změn. Výzkumná stanice se stala samostatnou jednotkou a dále pokračovala ve výzkumném programu a šlechtění nových odrůd.

Čistící stanice se stala po několika reorganizacích součástí šlechtitelského a semenářského podniku Olomouc. V roce 1972 bylo rozhodnuto o stavbě nové stanice, která byla dokončena  a zprovozněna v roce 1981.

V roce 1994 se stává čistící stanice samostatnou firmou - Rožnovská travní semena, s.r.o..

Tato firma pokračuje v tradici všech bývalých rožnovských semenářských firem. Dodává kvalitní osiva a travní směsi pro zdravé trávníky, odolné proti vymrzání a v solidní ceně.