Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

Pastevní směs 3 – POLOPOZDNÍ až POZDNÍ

  • Nosnými travami jsou bojínek luční a kostřava luční. Spodní patro tvoří lipnice luční a kostřava červená, které spolu s jetelem plazivým zajišťují úrodnost drnu a dostatečnou pastvu i v době letních přísušků
  • Dobré obrůstání ve všech pastevních cyklech
  • Odolná k vymrzání
  • Snáší sucho
  • Vhodná i do podhorských a horských oblastí

 

x

Životnost*

6-8 let

Doporučený výsev

35-40 kg/1ha

Typ

polopozdní až pozdní

Sečení …x/rok

2*

Předpokládaná sklizeň zelené píce tun/1ha

30-35**

Předpokládaná sklizeň suché píce tun/1ha

7-8**

* Pokud není pastevní směs celoročně spásána dobytkem, provádí se sečení 2x ročně. Po ukončení pastvy je nutné vždy porost posekat a je vhodné ho přihnojit.

 ** V dobrých klimatických podmínkách a správné výživě