Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

PŘÍSEVY LUČNÍCH A PASTEVNÍCH POROSTŮ

Sledujeme problémy současného zemědělství, pokles stavů krav a mladého dobytka a konkurenci států z EU. Abychom snížili zemědělským podnikům a soukromým zemědělcům náklady na výrobu a ušetřili jejich finanční prostředky, nabízíme způsob, jak co nejúsporněji vylepšit stávající již prořídlé luční a pastevní porosty.

Použitím kulturních trav formou přísevů dojde ke snížení nákladů až o 50%. Toto lze uplatnit na porostech , kde došlo k ústupu méně vytrvalých trav a jetelovin a tím k poklesu výnosů a částečnému zaplevelení.

Metoda přísevů se dříve aplikovala pouze v oblastech, kde hloubka ornice dosahovala 8-10cm a pozemky byly z tohoto důvodu neoratelné. Přísevy byly prováděny ručně a travní semeno se zavlačovalo.

Dnes se přísevy provádějí secím strojem, který narušuje stávající drn. K narušování drnu přímo secím strojem je užíváno disků, radliček nebo frézy tak, aby se vytvořila jemná brázda.

Nejlépe se uplatňují frézy, které drn naruší natolik, že vzniklá brázda poskytuje dostatek prostoru pro vzcházení zasetého osiva do dobrého seťového lůžka.

Disky a radličky naruší drn pouze slabě a navíc dostatečně nenakypřují půdu. Tyto stroje jsou vhodnější pro zlepšení krátkodobých jetelotravních porostů na orné půdě.

Přisévat je možné od jara až do podzimu. Výběr druhů a odrůd bude závislý na účelu, pro který má být přisévaný porost využíván. 

Použití kvalitního osiva je zárukou úspěchu při obnově. Nabízíme osiva vyrobená v České republice, která jsou odolná proti vymrzání a vysoké sněhové pokrývce.

Přísevové travní směsi připravujeme dle individuálních potřeb zákazníka. Složení je vždy přizpůsobeno stávajícímu stavu porostu,  klimatickým podmínkám a předpokládanému dalšímu využití.

V případě nejasností nabízíme možnost konzultace s pracovníkem naší agronomické služby, který provede prohlídku porostů a navrhne optimální řešení    Úsměv