Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

SAMBA – travní semeno ve vyživujícím obalu

Zdravý * krásný * silný * trávník

samba

 

O co se jedná?

Obalovaná travní směs sestává ze semene trav a obalu kolem něj. Obal travního semene  tvoří  několik  vrstev látek (vrstvy živin, huminové a vápenné vrstvy atd.), které podporují  růst a celkovou vitalitu rostlin.

 

samba

Obalovací technologie Mantelsaat® použitá k výrobě „Travní směsi nové generace" sestává z jasně stanovené kombinace různých komponentů. Obalování semen je speciální proces, který vyžaduje mnoho zkušeností, času a zručnosti.

Námi nabízení travní směs - zahrada - sport - hra byla připravena ve spolupráci s firmou Feldsaaten Freudenberger, která je vlastníkem patentované technologie Mantelsaat®.

 

Jak to funguje?

Travní semena absorbují vlhkost ze svého okolí a jsou tak díky absorpční vrstvě schopny více vázat vlhkost. To je viditelné při bobtnání obalu semena. Obal semene napraskne a klíčící kořeny se vyvíjejí. Mladé semeno začíná růst. Od tohoto okamžiku je mladá rostlina schopná provozovat fotosyntézu a je schopná přijímat ze svého okolí (obalu) ve vodě rozpustné živiny.

Obal chrání osivo před biotickými a abiotickými vlivy a je v zásadě zachován tak dlouho, dokud se povrchový trávník neusadí. Takto obalená travní semena navíc zadržují vodu, s jejíž pomocí se živiny obsažené v obalu dostávají ke klíčící trávě v rané fázi růstu. Jednotlivé vrstvy obalu jsou čistě biologického a minerálního původu, a proto jsou nezávadné pro lidi, zvířata a životní prostředí.

K čemu to je a jaké výhody to přináší?

Při výsevu obalovaných osiv se vyhneme mnohým problémům. Obal osiva zaručí mladým rostlinám ideální start, protože živiny jsou od prvopočátku jejich vývoje přesně tam, kde mají být. Naproti tomu neobalená osiva dokáží využít v raném stádiu vývoje jen malé procento živin nacházejících se v půdě.

Travní směsi jsou velmi často vysévány do „chudších" půd, které mají jen malý obsah fosforu a dusíku. Pokud živiny přidáme do půdy plošně, nechtěně podpoříme i růst např. plevelů. Obalované semena však mají dostatečné zásoby živin nutných pro počáteční růst, a proto není nutné předseťové hnojení.

Jedinečné obalované osivo podporuje užitnost ploch v extrémních podmínkách, minimalizuje nutnost zásahů do půdy a stará se o redukci množství nutných závlah.

Díky vyšší HTS (hmotnost tisíce semen) se může tento druh osiva (v porovnání s druhem osiva bez „obalu") vysévat i při zhoršených povětrnostních podmínkách.

 

Větší váha umožňuje rovnoměrný výsev po celé ploše a zajišťuje lepší a jistější kontakt semen s půdou.  Nejen díky této výhodě může být tento druh osiva vyséván i do stávajících zatravněných ploch, aniž by se tyto plochy musely předem připravovat, jako je tomu u semen bez „obalu".

Rozsah výsevu se dá lehce rozpoznat díky výrazné barvě „obalu".

samba

 

Kdy je vhodné obalované travní směsi použít?

Obalované travní směsi je vhodné použít jak při zakládání nových travnatých ploch, tak i při dosévání již založených trávníků.

Důležité pro pěkný trávník je rychlé vybudování zdravého a silného  kořenového systému. Obalovaná travní směs Vám zajistí ty nejlepší podmínky pro založení a další údržbu kvalitního trávníku.

 

Huminové látky v obalu semena

Huminové látky jsou přírodní organické látky vznikající rozkladem převážně rostlinných zbytků a dají se nalézt ve všech půdách a některých vodách. Huminové látky jsou hlavní součástí humusu v půdě. Ještě předtím než se semeno s životně důležitými živinami zbaví obalu, je vystaveno intenzivnímu působení vysoce koncentrovaných huminových kyselin. To má důsledky pro celou rostlinu a má následující efekty:

1.  Stimulace aktivity pro výměnu látek

2.  Podpora rostlinných enzymů

3.  Silnější tvorba kořenů

4.  Zvýšení schopnosti přijímat živiny

5.   Podpora fotosyntézy

 

Prostředek na posílení růstu rostliny z obalovaného semene

Prostředek na posílení růstu rostliny obsahuje látky, které jsou důležité pro zvýšení obranyschopnosti rostliny. Patří k nejdůležitějším opatřením v ekologické péči o krajinu a představují přírodní alternativu ke klasickým prostředkům na ochranu rostlin a hnojivům. Jsou nezbytné pro člověka, zvířata i životní prostředí. Během klíčení se uvolňuje a aktivuje biologický prostředek k posílení rostliny, který je umístěn přímo na jádru.

Prostředek:

  • Zlepšuje růst mladých semen
  • Posiluje tvorbu kořenů
  • Aktivuje tvorbu chlorofylu a přispívá k pěkné zelené barvě listů
  • Zlepšuje příjem živin (sacharóza, aminokyseliny, huminové látky)
  • Podporuje látkovou výměnu a růst buněk
  • Zvyšuje odolnost a snižuje tak náchylnosti vůči chorobám

Mnoho našich zákazníků nemá jasno, které naše směsi lze kombinovat s výrobkem KVETOUCÍ LOUKA Z ROŽNOVA. Důležité je si uvědomit, že nelze kombinovat směsi s odlišnou potřebou údržby. Je zcela nevhodné kombinovat okrasné směsi (parková, hřištní,...) s KVETOUCÍ LOUKOU Z ROŽNOVA, protože okrasné směsi vyžadují pravidelné sečení. KVETOUCÍ LOUCE Z ROŽNOVA by pravidelné sečení nesvědčilo a mnohé kvetoucí druhy by z porostu vymizely.  V tabulce najdete přehled které směsi lze s KVETOUCÍ LOUKOU Z ROŽNOVA kombinovat: Luční směs bez jetelů (extenzivní) vhodné Sečení 1-2x ročně Luční směs 5 raná Luční směs 6 polopozdní Luční směs 8 do sucha   vhodné   Sečení 1-2x ročně Pastevní směs 1 raná Pastevní směs 2 (bez jetelů) Pastevní směs 3 polopozdní Pastevní směs 4 pozdní     nevhodné   Zvířata svým spásáním některé druhy likvidují. Divoké květy vhodné Sečení 1x ročně Parková směs Rožnovská Parková směs exklusive Travní směs na slunná a suchá místa Travní směs do stínu Regenerační směs       nevhodné     U těchto směsí je nutné pravidelné sečení, které by zlikvidovalo kvetoucí druhy v porostu Hřištní směs Rožnovská Hřištní směs professional SAMBA Valašský trávník     nevhodné   U těchto směsí je nutné pravidelné sečení, které by zlikvidovalo kvetoucí druhy v porostu Technická směs rovinná Technická směs svahová   vhodné   Sečení 1-2x ročně Univerzální směs nevhodné Nutné pravidelné sečení. ... více
Prodejna - Zemědělská ulice, Rožnov p.R. 20.12.2023 - 7,30 - 11,00 - otevřeno                    - od 11,00 hod. zavřeno - inventura 21.12.2023-2.1.2024 - zavřeno   Prodejní kancelář + e-shop -  ulice Meziříčská 100, Rožnov p.R. zavřeno - 21.12.2023 - 3.1.2024 ... více
 Obalovaná travní směs  SAMBA-nově obohacená o absorbér vody!!!
SAMBA + ABSORBÉR VODY je další vývojovou fází osvědčeného semene s obalem prodávaného naší firmou pod značkou SAMBA.  Vedle startovacího hnojiva pro prvotní výživu naklíčeného semene, huminových kyselin pro rychlejší naklíčení semene, biologických látek posilujících rostliny a jejich zdraví a aktivátoru kořenů je důležitou součástí obalu také “zásobník vody” (absorbér).   ... více
Věříme, že pro Vás tak bude nakupování příjemnější a přehlednějšíhttp://obchod.roznovska-travni.cz/ ... více