Firma Rožnovská travní semena nabízí široký sortiment trav, jetelovin a travních směsí zejména pro okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště atd.

travní semena, travní směsy, semena, okrasné trávníky, rekreační trávníky, sportovní trávníky, golfové hřiště, tráva, trávy, jetelovina, galerie, RTS

ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ

Zátěžové trávníky mají vytvářet optimální podmínky pro sportování. Provozování většiny sportů travní porost poškozuje. Je proto důležité, aby zátěžové trávníky byly odolné vůči sešlapávání, a aby také rychle regenerovaly po poškození. Ošetřování takto namáhaných trávníků má především podpořit vitalitu travního porostu a jeho regenerační schopnost.

Proto je nutné je pravidelně hnojit, dostatečně zavlažovat a pravidelně kosit včetně provzdušňování.

Členové Českomoravského fotbalového svazu získávají při koupi travních směsí 15% slevu.

 

FOTBAL, BASEBALL, RAGBY, TENIS, GOLF

 

Výběr travní směsi

Na základě dlouholetých zkušeností jsme Vám připravili travní směsi pro sportovní účely- viz odkaz Sportovní travní směsi.

Složení směsí pro sportovní účely musí vždy obsahovat tyto základní druhy trav : jílek vytrvalý, lipnice luční a kostřava červená.

Pro zvýšení  odolnosti trávníku a jeho zátěže je nezbytné přidávat speciální travní druhy, jako napříkad bojínek cibulkatý a psineček tenký.

Níže uvedená pravidla se netýkají zakládání greenů u golfových hřišť, které má specifický postup. 

 


Příprava základové vrstvy

 • Ošetření plochy herbicidy proti plevelům (v letním období, 2x)
 • Aplikace startovací dávky dusíku, tj. 50kg/ha (na jaře, minimálně 2 týdny před výsevem)
 • Vláčení a smykování s cílem nakypření seťového lůžka a vyrovnání povrchových nerovností
 • Hřiště můžeme zakládat na přirozeném profilu nebo na uměle vytvořených vegetačních vrstvách

  Přirozený půdní profil je tvořen základem s částečně upraveným vegetačním substrátem. Žádoucí je dostatečná propustnost základní nosné části plochy i zeminového vegetačního substrátu. Aby nedocházelo k růstové a barevné nerovnoměrnosti měla by být zemina vyrovnaná ve vztahu k fyzikálním a chemickým vlastnostem (pH/obsah živin).

  Uměle vytvořený půdní profil je vhodný u celoročně intenzivně zatěžovaného hřiště. Je tvořen drenážní, filtrační a vegetační vrstvou.
 • Příprava plochy k založení musí být provedena s časovým předstihem před vlastním výsevem

 

 

 

Setí a výsevek

Doporučené výsevné množství:

 • Výsev v příznivém vegetačním období - 2,0-2,5kg/100m²
 • Výsev v sušším letním období - 3,0kg/100m²

 

Termín výsevu:

 • Jaro - duben-červen - ideální období k výsevu
 • Léto - červenec-srpen - nezbytná pravidelná aplikace a vysoké dávky doplňkové závlahy
 • Podzim - září-říjen - riziko v případě suchého podzimního počasí

 

Hloubka setí a způsob výsevu:

 • Strojový výsev - hloubka 5-15mm. Při hlubším zapravení dochází ke snížení vzcházivosti
 • Ruční výsev - výsev provádíme do kříže, tak aby bylo osivo na ploše rovnoměrně rozmístěno

Po zásevu plochu utužíme válením.

Závlaha hřiště po zasetí

 • U nově založených ploch aplikujeme menší dávky doplňkové závlahy v kratších časových intervalech
 • Množství doplňkové závlahy závisí na klimatických podmínkách (srážky, teplota,...)

První kosení nově založeného hřiště

 • Důležité je nepoškodit odnožovací zónu, zajistit dostatečnou asimilační plochu, podpořit lepší zakořenění a omezit rozvoj plevelů
 • 1. seč sečeme na výšku 60-100mm dle hustoty nejlépe vřetenovou sekačkou
 • Při dalších sečeních výšku z 60mm postupně snižujeme na 30-40mm

Ošetřování - regenerace založených hřišť

 • Aerifikace - provzdušnění
  Jedná se o mechanické ošetření hřiště, které zasahuje do drnové a zejména vegetační vrstvy s cílem úpravy fyzikálních vlastností půdy pro zlepšení jejího vzdušného a vlhkostního režimu tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro regeneraci drnové části.
  Aerifikace se provádí propícháváním drnu a vegetační vrstvy dutými nebo plnými hroty.
 • Vertikutace - pročesání
  Cílem je snížení množství stařiny v nadzemní vrstvě, zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, podpora růstu kořenů a omezení růstu plevelných druhů s přízemní růžicí.
 • Přísev trávníku
  Cílem je vylepšení stávajícího poškozeného hřiště.

        Postup :

        pokosení starého trávníku na výšku 20mm

        důkladná vertikutace s cílem snížení množství stařiny

        aerifikace

        startovací dávka vícesložkového hnojiva

        provedení přísevu

        pískování (cca 2-5l/m²)

        intenzivní závlaha pro dobu vzcházení (2-3 týdny)

        kosení na výšku 80mm po dobu cca 1 měsíce

        trávník zatěžovat postupně

        následné přihnojení dusíkem 40-50kg/ha

 

Výživa a hnojení hřiště

Při hnojení hřiště je potřeba mít znalosti o celkové roční potřebě živin. Je nutné také dodržet poměr živin a dobu aplikace. Zatěžované hřišťové trávníky mají potřebu živin vyšší než ostatní rekreační trávníky.

       Všeobecně můžeme uvést:

       potřeba dusíku 2,5-3,5kg/100m²

       potřeba fosforu 0,6-1,2kg/100m²

       potřeba draslíku 1,4-2,2kg/100m²